Học lại căn bản Computer Science

Là sinh viên CS cuối năm 3, nhìn lại thì kiến thức của mình không vững, có rất nhiều lỗ hổng. Vì thế từ hôm nay mình quyết định học lại căn bản từ đầu và đăng lại kiến thức lên đây để đỡ quên.

List :

 • Basic Linux :
  • Bash scripting
 • Raspberry Pi project building – hacking
 • Basic Algorithms
 • Algorithms Analysis and Design
 • Advanced Algorithms
 • Basic Computer Architecture
  • Low-level basic
  • Linux architecture
 • Database
  • Basic
 • Principle of Programming Language
 • Software Engineering
 • Practices in real-world business
Advertisements